Kombinacija trava i biljaka posebno je značajna za biološku raznovrsnost, pošto se ovi tipovi staništa mogu sve rjeđe naći u  kultivisanim pejzažima zbog intenzivne upotrebe, isušivanja ili napuštanja. Višeslojna i vlažna polja predstavljaju vrijedna staništa za domorodne životinjske vrste kao što su Vivak i Travarka, kao i za leptire i skakavce. Amfibije kao što je obična žaba također koriste ova polja kao ljetno stanište jer vlažnost zemljišta pruža dobro skrovište.