Stjenovita područja, strme stjenovite strane i proto-tla (nezrela tla) na područjima iskopavanja pružaju stanište veoma specifičnim vrstama biljaka i životinja. Na primjer, strme stjenovite strane formirane od nekonsolidovanih stijena važna su područja razmnožavanja za vrste ptica koje prave rupe, kao što je Bregunica, ili za divlje pčele. Strmine su pogodne za gniježđenje ptičjih vrsta kao što su Sova ušara, Čavka zlogodnjača i Vjetruška, dok se ugrožene biljne vrste – kao što su Čičak ili Zečja capica – mogu pronaći na stjenovitim brežuljcima i krševitim padinama. Otvorena područja proto-tla vrijedna su staništa za brojne vrste ptica, skakavaca, buba i paukova, na primjer.