Sadržaj i struktura web stranica Živi svijet kamenoloma (the Quarry Life Award) su zaštićeni autorskim pravima.

Uređivanje i kopiranje informacija i podataka, korištenje teksta (bilo u cjelini ili djelimično), slika ili grafičkih rješenja, zahtijeva prethodno odobrenje HeidelbergCementa. HeidelbergCement se izričito slaže sa fotokopiranjem i korištenjem teksta ili slika dostupnih u dijelu „Novosti“ za korištenje u medijske svrhe. HeidelbergCement zadržava sva izdavačka prava na fotografije i dokumente koji se objave na ovim web stranicama.

© HeidelbergCement AG, HeidelbergCement. Sva prava zadržana.